top of page

Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.


Inschrijven
U kunt zich aanmelden via de inschrijvingsapp of website. De volgorde van aanmelding wordt steeds gerespecteerd. Indien er geen plaats meer is, dan zal u op de wachtlijst komen en hierover geïnformeerd worden.

 


Medische informatie
Gelieve lichamelijke en/of psychische klachten en bijzonderheden te vermelden, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de lessen.
Bij opgave van bepaalde (medische) redenen kan Fijn Zijn het kind weigeren voor deelname aan de lessen. Deze weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/ verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van de cursist door de docente. Dit gebeurt uiteraard in goed onderling overleg.

 

Betalen
De tarieven staan vermeld op de website bij "lessen"  en lesgeld dient vooraf betaald te worden.
De inschrijving is pas definitief na betaling. 
Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Afwezigheid
Indien u niet aanwezig kan zijn, gelieve dit dan tijdig door te geven via mail of telefoon. De les kan niet ingehaald worden, maar een familielid of iemand uit vrienden- of kennissenkring kan dan gerust aan de les deelnemen.
Indien u voor een langere periode niet deel kan nemen aan de lessen, zal in overleg naar een goede oplossing worden gezocht.
Bij afwezigheid van de docente wordt gezocht naar een moment om de les in te halen of mogelijke vervanging.


Stiptheid
Gelieve tijdig aanwezig te zijn (5 à 10 minuten voor aanvang van de les), zodat er rustig op tijd gestart kan worden.
Mocht iemand anders dan u zelf, uw kind na de les komen ophalen, wilt u mij dit voor aanvang van de les laten weten.

Bereikbaarheid van de ouders

Mocht er tijdens de lessen iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat Fijn Zijn u kan bereiken. Vermeld op het daarom ook een mobiel telefoonnummer of een ander nummer waarop u tijdens de lessen bereikbaar bent. In het geval van tussentijdse wijzigingen hoor ik dit graag van u.


Ongevallen en aansprakelijkheid
Fijn Zijn  is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel.
​Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van (minder) yoga tot de mogelijkheden behoort.
Fijn Zijn stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders.

Fijn Zijn stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de yogaruimte en het materiaal van de docente.

 

Beeldmateriaal

Op de website en de Facebookpagina van Fijn Zijn worden regelmatig nieuwe foto’s geplaatst. Indien u liever geen beeldmateriaal van uw kind geplaatst ziet, gelieve dit te melden.


Vragen en/of opmerkingen
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan vernemen wij dat graag via mail of  telefoon.

Fijn Zijn - Veraghtert Leen

bottom of page